با وعده های وزارت مالیه برای نمایندگان مجلس بوجه تصویب شد !

نمایندگان مجلس خواهان ازدیاد حقوق، موتر های لوکس، ازدیاد محافظان، ازدیاد
حقوق محافظان شان و چندین امتیاز دیگر شده بودند تا راضی شوند و بودجه سال
92 را تصویب کنند وزارت مالیه هم ناچار شده در بودجه برای هر وکیل یک موتر لوکس اضافه کند تا بودجه به تصویب بیرسد و هم چنین شد

دقایقی پیش بودجه سال 91 در مجلس نمایندگان تصویب شد. این بودجه در حالی تصویب گردید که دوبار دیگر توسط نمایندگان رد شده بود.

روز گذشته نمایندگان خواهان امتیازات بیشتر برای خود شده بودند و گفته
بودند که اگر با خواسته های شخصی شان موافقت نشود بودجه بار دیگر در مجلس
تصویب نمی شود.

در گزارش هایی به نقل از مقامات اقتصادی افغانستان اعلام شد که نیمی از
بودجه انکشافی افغانستان به مصرف نرسیده است. با توجه به این که در آمدهای
دولت افغانستان آنگونه که باید، کفاف پروژه های مختلف انکشافی این کشور را
نمی دهد. عدم مصرف کامل بودجه انکشافی افغانستان در پروژه های مختلف هم این
وضعیت را بغرنج تر کرده است این در حالی است که با توجه به فرصت کم و و
جود این چالش ها برای بار سوم بودجه به مجلس فرستاده می شود.

در فرهنگ لغت در معنای بودجه چنین آمده است، جمع وخرج ‌مجموع محل های‌ در
آمد وهزینه ، مجموع در آمدها و هزینه های یک کشور یک وزارتخانه یک اداره یک
موسسه و یا شخصی خاص و یا صورت بر آورد جمع و خرج یک وزارتخانه، یک اداره و
کلا بودجه را چنین تعریف کرده است ، بودجه لایحه، پیش بینی کلی، عواید و
مخارج است برای مدت یکسال که بتصویب مجلس رسیده  باشد.

این در حالی است که به باورخانم شکریه بارکزی نماینده مردم، مشکل است که
این بودجه مورد قناعت وکلا  قرار بگیرد زیرا تقسیمات مالی صورت گرفته،
متوازن نبوده و اصل انکشاف متوازن در سطح افغانستان صورت نگرفته است. بودجه
سندی نیست که افراد بخواهند با آن برخورد سیاسی داشته باشند.

به باور خانم بارکزی اگر هر سال یک ولایت از این بودجه بهره مند شوند سطح
زندگی در این ولایات بالا رفته و دیگر ولایت درجه 1،2،3 نخواهیم داشت و همه
ولایت ها در یک سطح رشد می خواهند نمود. موصوف علاوه کرد وزارت مالیه
ناگزیر است که به خواسته های نمایندگان تن دهد، زیرا نمایندگان مطابق با
قانون خواهان ازدیاد در بودجه با منبع مشخص شده اند.

داکتر نقیب الله فایق نماینده مردم فاریاب نیز بر این باور است که بودجه
برای بار سوم نیز از سوی  نمایندگان رد می شود همانگونه که قبلا نیز به علت
مصارف بالای ریاست جمهوری و دلایل دیگر رد شد.

یکی از دلایل رد بودجه سال آینده خورشیدی توسط مجلس نمایندگان افزایش 50
هزار افغانی در معاش نماینده ها و خریداری یک موتر هایلوکس برای هر عضو
مجلس نمایندگان بوده است.

در این مدرک نگاشته شده است در صورت عدم تطبیق خواست های نمایندگان بودجه تصویب نخواهد شد.

هرچند وقت کم برای تمام شدن دور شانزدهم مجلس نمایندگان باقی مانده است اما تاکنون بودجه سال 1392 از سوی این مجلس تصویب نشده است.

در این اسناد آمده است مجلس نمایندگان از وزارت مالیه خواسته است تا
امتیازات شان افزایش یابد و در بخش دیگری آمده است تا از تبلیغات سوء
جلوگیری شود.

بر بنیاد این سند برخی از دلایل رد بودجه سال 92 بر می گردد به منافع شخصی وکلای مجلس نمایندگان، چنانکه در این سند آمده است:

در بودجه سال 1392 مبلغ 50 هزار افغانی در مجموع در معاشات اعضای محترم
شورای ملی در نظر گرفته شود یا اینکه امتیازات وکلا محترم معادل امتیازات
وزرا تنظیم شود و در این باره از تبلیغات سوء و ناقص جلوگیری شود.

نظر به حالات فعلی کشور تعداد محافظین اعضای محترم شورای ملی از 4 نفر محافظ به 6 نفر تغییر گردد.

در معاش ماهوار محافظین، دستیاران و درایوران اعضای شورای ملی مبلغ 3 هزار افغانی افزون گردد.
در امتیاز پارلمانی کارمندان خدماتی، اجیران و کارکنان خدماتی شورای ملی مبلغ 5 هزار افغانی افزون گردد.
برای اعضای محترم شورای ملی یک عراده موتر هایلوکس خریده شود و ملکیت شورا ی ملی حساب گردد.

همچنان عدم اختصاص بودجه به جاده گرده دیوار، عدم بازسازی فرودگاه زابل،
پرداخت تکه دانه به بانک ها، مصارف گزاف رییس جمهوری و جبران ذخایر بانک
مرکزی که به کابل بانک پرداخته شده است نیز از دلایل دیگر رد بودجه توسط
مجلس نمایندگان خوانده شده است اما هیات اداری مجلس نمایندگان رد بودجه را
به دلیل منافعه شخصی وکلا را رد می کند و می گوید: برای به تصویب رساندن
بودجه این تبلیغات از سوی برخی حلقه ها دامن زده می شود.

در بیشتر بخش های این سند 500 صفحه ای از بلند رفتن معاشات نمایندگان و
وکلا گفته شده است چنانکه در صفحه چهارم و نهم آن آمده است که معاشات و
امتیازات اعضای محترم شورای ملی به حیث کل معادل امتیازات اعضای محترم
کابینه دولت تنظیم گردد.

فایق تصریح کرد هر چند بودجه این بار هم رد می شود اما اگر  این روند با
تصویب مواجه شود برای نمایندگان بسیار بد است  و مردم در این قسمت قضاوت
خواهند داشت که نمایندگان بودجه ناقص را چگونه تصویب نموده اند.

برخی از اعضای مجلس می گویند: اگر بودجه پیشنهادی در این نشست باز هم رد
شود احتمال گنجانیدن طرح استیضاح 11 وزیر در دستور کار مجلس وجود خواهد
داشت.

در نشست روز شنبه رییس مجلس تاکید کرد که در نشست کمیته وکلا فیصله شده است
تا بودجه 1392 در نشست فوق العاده این مجلس مورد بحث قرار گیرد. وی به
همین دلیل از ادامه نشست جلوگیری کرد.

در همین حال برخی از اعضای کمیته روسا تاکید دارند که رییس مجلس نمایندگان
از 11 وزیری که قرار است استیضاح شود جانب داری می کند و نمی خواهد اعضای
مجلس در مورد این 11 وزیر در نشست عمومی بحث کنند.

مجلس نمایندگان هفته گذشته بودجه سال 1392 را برای دومین بار رد کرد.

با این همه اگر در نشست فوق العاده روز یکشنبه بار دیگر این بودجه رد شود
احتمال گنجانیدن استیضاح 11 وزیر در آجاندای مجلس وجود دارد.

از سویی حکومت با استیضاح 4 وزیر دفاع، داخله ، تحصیلات عالی و شهرسازی
مخالفت کرده است اما وزیر داخله برای پاسسخگویی در مجلس ابراز آمادگی می
کند.

اگر روز یکشنبه بودجه را تصویب کند استیضاح وزیران تا پس از پایان رخصتی های زمستانی مجلس به تعویق خواهد افتاد.

این در حالی می شود که بیش از یک ماه می شود که نمایندگان نتوانسته است
فیصله خود را در مورد 11 وزیر تطبیق و نیز بودجه سال اینده را تصویب کند.
قابل یاد اوری است که مجموعه بودجه برای سال آینده 366 میلیارد افغانی
تخمین شده که از جمله 170 ملیارد  بودجه انکشافی و بقیه بودجهء عادی میباشد. 

فرستنده:الحاج میرزا قربان محمد 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید