بهبود روابط با هند دشمنی با پاکستان نیست

( عین الدین  بهادری )

بالای گنجور کلیک کنید از معلومات گنجور استفاده کنید 

 

گنجور
 

رییس جمهور کرزی امروز عازم هندوستان گردید تا در باره همکاری های نظامی و اقتصادی هندوستان با افغانستان مذاکره و گفتگو کند.
در همین حال سه روز گذشته چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا در یک سفر از پیش اعلام نشده وارد کابل شد و خواستار دیدار با حامد کرزی را داشت اما رییس جمهور کرزی به دلیل سفرش به ایران در خواست هیگل را رد کرد. وی سپس به پاکستان رفت. یکی از محورهای اصلی سفر وزیر دفاع آمریکا به پاکستان گفتگو در مورد همکاری پاکستان در پروسه صلح افغانستان است. آیا این بار پاکستان متقاعد به همکاری در پروسه صلح افغانستان می شود؟ آیا سفر وزیر دفاع آمریکا به پاکستان را می توان پاسخی مثبت به افغانستان در پیش شرط های رییس جمهور دانست؟

عین الدین بهادری در گفتگو با آخر خط تصریح کرد: در حال حاضر پالسی خارجی آمریکا مدیریت بحران در منطقه است. آمریکا تلاش دارد اوضاع را آرام بسازد تا به نوعی بتواند روی مدیریت در برنامه های گذشته خود کار کند. استراتژیست های پاکستان بر این باور هستند که باید افغانستانی ضعیف وجود داشته باشد. از اینرو بسیار بعید بنظر می رسد که پاکستان در مورد کار روی مساله صلح در افغانستان تعهد دهد. این در حالی است که موثر بودن پاکستان در آوردن صلح در افغانستان بارها از سوی سیاستمداران افغانستان عنوان شده است.

این استاد دانشگاه افزود: از سال 2005 به بعد تغییری در سیاست خارجی پاکستان دیده می شود که تلاش شده است تا به نوعی افکار عامه را در منطقه متقاعد بسازند که پاکستان مستقیما در امور افغانستان مداخله نمی کند. نگرانی عمده پاکستان از نفوذ بیش از حد هندوستان در افغانستان و روابط فرهنگی و تجارتی اخیر افغانستان با هندوستان است. از سویی بر همگان آشکار است که پایگاه های اصلی تروریست ها و گروه هایی که در داخل افغانستان در مرزهای شرقی و جنوب افغانستان فعالیت می کنند از سوی پاکستان تمویل و تجهیز می شوند. از اینرو پاکستان می تواند نقش مهمی در آوردن صلح افغانستان داشته باشد اما پاکستان به این زودی استراتژی خود را تغییر نخواهد داد.

وی در ادامه بیان کرد: مدیریت بحران برای آمریکا بسیار ساده است. در حال حاضر بیشتر توجه آمریکا به مسایل افغانستان است چون روند تصویب پیمان امنیتی با آمریکا صراحت دارد و آمریکا نیازمند است تا بر مبنای امضای پیمان بتواند برنامه های راهبردی خود را بعد از سال 2014 ترتیب دهد. امنیت و ثبات افغانستان همواره از جانب پاکستان صدمه دیده است و در طول ده سال پاکستان توانست به نوعی دولت افغانستان را بازی دهد تا نتواند در صحنه بین المللی دیدگاه خود را نشان دهد و پاکستان بعنوان عنصری نامطلوب علیه افغانستان مطرح کند.

عین الدین بهادری همچنین اظهار داشت: عمق استراتژی پاکستان در سه محور استوار است. دولت ضعیف در افغانستان، همپایی با هندوستان در منطقه و دولتی نیابتی است که منافع دیگر کشورها را توجیه کند. ده سال است که پاکستان در امور افغانستان مداخله می کند. در برخی مقاطع حکومت افغانستان به خوبی توانسته است از منافع افغانستان دفاع کند و پاکستان را بعنوان محور شرارت معرفی کند. پاکستان هم در مواردی توانسته است افکار دولتمردان افغانستان را منحرف بسازد و با چانه زدن در روابط بین المللی دولت ها را متقاعد بسازد.
بازی های پاکستان بسیار حساس و استراتژیک است و نمی توان با پاکستان مانند هندوستان و دیگر کشورهایی حرکت کرد که با حسن نیت و سیاست خارجی و احترام متقابل همراه است. در بازی با سیاست خارجی پاکستان همواره باید محتاط بود که از کدام ناحیه صدمه می بینیم. قطع راه نیروهای تدارکاتی آمریکا با توجه به وضعیت حساس در افغانستان نوعی فشار سیاسی بر آمریکا است و پاکستان می خواهد از این وضعیت استفاده حداکثری خود را ببرد.

وی در پایان گفت: حفظ روابط با پاکستان یکی از موارد اساسی حکومت افغانستان است. نمی توان همواره پاکستان را من حیث دشمن خود تلقی کرد چون آنچه در سیاست مطرح است انعطاف است. برقراری روابط دوستی با دو دشمن دیرینه استراتژیک بسیار مهم است. تامین روابط با هند دوری و دشمنی با پاکستان نیست. از سویی نمی توان نقش هندوستان را موازی با پاکستان دانست.
به خاطر داشته باشیم که همواره در روابط با پاکستان باید محتاط بود. ما باید پیش از آن که انتظار ضربه از سوی پاکستان را داشته باشیم آن را در ک کنیم که از کدام منطقه به ما حمله وارد می شود و این مساله باید جزئی از سیاست خارجی ما باشد. یکی از سیاست های خارجی پاکستان همپایی با هندوستان است. تامین ارتباط با دو کشوری که با هم دشمن هستند به ظرافت های دیپلماتیک بسیاری نیاز دارد.

فرستنده: الحاج میرزا قربان محمد

/ 0 نظر / 29 بازدید