به کوچی ها سلاح می دهند و از بقیه جمع می کنند!


نمایندگان افغانستان در جلسه بن در محضر ملل متحد و بعد ها در کابل که کرزی
رییس جمهور شد در فرمان هایش با مسوولین خویش در همه اجلاس خویش تاکید به
جمع آوری سلاح را در سرلوحه همه کارش قرار می داد. خلاصه به چند گپ مهیم و
حیاتی اشاره می کنم. من خودم درارگانهای امنیتی کشور در اردوی ملی ایفای
وظیفه می نمایم. کوچی ها که درهرگوشه کشور که رفت و آمد به طرف مسیر خود می
کنند هیچ کسی آنها را تلاشی نمی کند. با همان ده ها مواشی شان و ده ها
اشتر که در هر اشتر بار دارند اگر در هر اشتر و موتر های مربوطه شان ده
هامیل سلاح های مختلف النوع را انتقال بدهند آزاد می توانند در حالی که در
شمال کشور حتی بسیار سلاح های عادی بخاطر شکار چاقو و بوکس پنجه توسط
نیروهای امنیتی جمع آوری شد.

چه قانون چه حکومتی در گرو چند فاسد 33 یا40 میلیون نفوس گرو ماندیم از یک
تعداد مردم حتی چاقو جمع آوری می شود و یک تعداد مردم در پایتخت کشور در
نزدیکی ریاست جمهوری با چند صد نفر نیروی امنیتی عزیز ما با سلاح های مختلف
النوع درگیر می شوند.

کرزی صاحب فرمان داد به مراجع و وزارت خانه های مربوطه شهرداری ها در باره
کوچی ها در لوگر چهل هزار خانه برای ایشان درنظر گرفته شد، در منطقه پلچرخی
بسیار زمین برای ایشان داده شد، به منطقه ارزان قیمت خیلی ها زمین برای
ایشان در نظر گرفته شد و توزیع شد و غیره تنها در مرکز که اطراف کابل است
برای ایشان توزیع شده است و در همه ولایات برای ایشان همکاری های مسوولین
جریان دارد.

این بی ... ها با سلاح های شان در صد متری کم و بیش میدان هوایی چه می
کنند؟ اگر زمین بکار دارند قانون و مراجع مربوطه است مراجعه کنند به قانون
یا نه کرزی صاحب آمر شما است که دیگر مردم در پامیر بدخشان در ادرسکن هرات
در خواجه دکوی جوزجان در رستاق تخار در نهرین بغلان در امام صاحب قندوز
درخوگیانی ننگرهار و غیره ... مناطق کشور چاقو نباشد. یکتعداد انگشت شماری
باسلاح ها وغیره تجهیزات آدم کشی در هر جا که می خواهند شخصیت های عزیز
کشور ترور و از بین ببرند آزاد باشند.

حالا فهمیده شد که این کشور بکجا و به کدام طرف روان است.

همه در جریان اند که دو یا سه سال پی در پی در میدان وردک ولسوالی سعید
آباد با رنجرها با اشترها و صدها میل سلاح پیدا شدند، صدها طفل و پیره زن و
پیره مرد را به زجر و شکنجه وطنداران عزیز ما را شهید ساختند و خانه های
شان را به آتش زدند و قومانه هم همین است که کوچی ها به راکت هم فیر کنند،
مسولین و جانب مقابل شان امر فیر نداشته باشد!

به یکی دو مسایل خانمان سوز دیگر اشاره می کنم.

ملا دستگیر از ولایت بادغیس که در پلچرخی  به جرم... وآدم کشی بندی بود
کرزی صاحب یک تعداد از ریش سفیدان منطقه را جور کرد که بیایید شکل واسطه و
لحاظ دار ملا دستگیر را از زندان آزاد کنید ببرید منطقه خلاصه کار صورت
گرفت ملا دستگیر به منطقه رفت چند روز بعد دست بکار شد 30 عراده موتر کم و
بیش را در بالا مرغاب کمین زد از قول اردوی 207 ظفر هرات بود که بیشتر
پرسونل از نفرهای خودشان نبود همه سربازان عزیز ما را سربریدند و شهید
ساختند و نفر های اصلی که افسر بودند از خودشان بودند استقبال کردند و
قوماندان امنیه بادغیس بیچاره انسان صادق بود در تلویزیون آریانا گیله و
شکایت از رییس جمهور کرد و گفت که وقتیکه ملا دستگیر اززندان آزاد شد، رییس
صاحب جمهور 18 صد میل سلاح را با امکانات پولی زیاد در اختیار ملا دستگیر
گذاشته بود و به منطقه فرستاد و حالا سربازان عزیز ما را شهید می سازد
منطقه امن ما را نا امن می سازد.

گپ دیگری قابل یادآوری است که در یک اتاق پنج سال همراه یک افسر اردوی ملی
به اسم ... که از ولایت غور بود در ارزان قیمت کابل سکونت داشت افسراردوی
ملی در 209 شاهین بود، یکی از روزها بحث از تذکره و از بی ادارگی کشور شد
... خان گفت که باجه من در قونسلگری پشاور کار می کند از زبان باجه خود گفت
که روزانه صدها نفر کم و بیش مراجعه می کنند برای ایشان تذکره تابعیت
توزیع می شود به افغانستان می آیند در ارگانهای امنیتی سوق و جابجا می شوند
و در انتخابات استفاده نیز صورت می گیرد.

مسولین حتی پرسان نمی کند که تو از کدام مرز و از کدام منطقه پشاور هستی.

روزانه صدها عزیز ما جان های شرین خویش را از دست می دهند. به امید اینکه
ما کشور داریم، ما رییس جمهور داریم، ما نیروهای امنیتی داریم، ما مستقل
هستیم. غافل و بی خبر از اینکه بزرگان ما در تلاش جیب خود و بربادی کشور
هستند. از نفر اول کشور سوال می کنم که این کشور بکجا در حرکت است تا بکی
این خیانت دروغ و فریب بی حد و اندازه ملت بیچاره نه از دست اش چیزی پوره
می شود و نه صدای شان را کسی می شنود از خدا بترسید!

منحیث یک مرد افغانستانی شرم نمی کنید که دیگر کشورها در صدها سال
نتوانستند ریکارد فاسد ترین کشورهای جهان را بدست کنند. شما بزرگان درطول
ده سال حکومت خود ریکارد اول را از آن خود ساختید.

احمد حامد از کابل

/ 1 نظر / 22 بازدید
بلاگ دایر

وبلاگ خود را به فهرست وبلاگ های فارسی اضافه کنید. www.blogdir.ir