گریه هاى معصومانه عمر زاخیلوال نزد دیپلومات هاى خارجى

عمر زاخیلوال، وزیر مالیه

حضرت عمر زاخیلوال در نشستی که با دیپلملتهای غربی داشت از آغاز تا پایان این نشست اشک ریخت و از این دیپلمات ها انتظار داشت به رییس جمهور کرزی در باره ی کارکردها و نبود شخص جایگزین وی در پست وزیر مالیه اطمینان دهند

حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه از دیپلمات های غربی و مقام های سازمان ملل متحد خواسته است تا از وی پشتیبانی کنند.

روزنامه ی گاردین نگاشته است که آقای زاخیلوال در نشستی با دیپلمات های غربی درباره ی امنیت خودش و خانواده اش نیزابراز نگرانی کرده است و گفته است که ادعاهای فساد اداری در برابر او انگیزه ی سیاسی دارند.

برخی از دیپلمات های غربی که در این نشست حضور داشتند می گویند که آقای زاخیلوال از آغاز تا پایان این نشست اشک ریخت و از این دیپلمات ها انتظار داشت به رییس جمهور کرزی در باره ی کارکردها و نبود شخص جایگزین وی در پست وزیر مالیه اطمینان دهند.

اما این دیپلمات ها می گویند: هیچ یکی از آنان در برابر گفته های آقای زاخیلوال واکنشی نشان نداده اند.

پس از پخش سندهای بانکی وزیر مالیه، آقای زاخیلوال شماری از دیپلمات های غربی به شمول مقام های سازمان ملل متحد را دعوت کرد. شخصیت هایی که گاردین از آنان به حیث دیپلمات های بلندپایه ی جهان یاد کرده است.

هدف این نشست در باره ی پاسخ گویی به حساب های بانکی آقای زاخیلوال نبوده است. اما گاردین نگاشته است که به یکبار آقای زاخیلوال در این نشست به حساب های بانکی اش پرداخته است.

این نشست در وزارت مالیه چهل و پنج دقیقه طول کشد و وزیر مالیه در تلاش بود تا به همه ی شرکت کنندگان از دست نداشتنش به فساد اداری اطمینان بدهد.

اما این دیپلمات ها گفته اند که این نشست بیشتر جنبه ی احساساتی داشته است. زیرا به باور آنان آقای زاخیلوال از آغاز تا انجام این نشست گریه کرده است.

به باور این دیپلمات ها بعدا گریه ی زاخیلوال به حدی بالا گرفت که ناگزیر به ترک نشست شد. اما پس از چند دقیقه تاخیر، سخنرانیش را به پایان رسانید.

این همه چالش ها درست پس از پخش همین حساب های بانکی آقای زاخیلوال بالا گرفته است. در نخست آقای زاخیلوال گفته است: این همه پول ها را از تجارت های شخصی اش دریافته است.

اما بعدا در برابر دیپلمات های غربی بیشتر این پول ها را به پیکارهای انتخاباتی رییس جمهور کرزی پیوند داده است و گفته است که در مصرف یک اعشار سه میلیون پوند در پیکارهای انتخاباتی رییس جمهور کرزی صادقانه عمل کرده است.

اما برخی از نزدیکان وزیر مالیه گزارش ها در باره ی گریه و نگرانی آقای زاخیلوال را از امنیت خودش رد کرده اند.

با این همه به تازگی رییس جمهور کرزی با صدور فرمان 164 ماده ای بر پیکار سخت با فساد اداری تاکید کرده است و از سوی دیگر جامعه ی جهانی ادامه ی کمک هایش را وابسته به چگونگی مبارزه ی کابل در برابر این پدیده دانسته است.

اما روشن نیست که پیکار کابل در برابر فساد اداری در چند سال آینده به چه اندازه سودمند خواهد بود.

فرستنده: الحاج میرزا قربان محمد

/ 0 نظر / 11 بازدید