شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان :


شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان نخستین همایش بنیادگذاری خویش را در کابل برگزار کرد: 
شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان به تاریخ ۱۶ام دلو/بهمن ۱۳۹۳ خورشیدی در شهر کابل نخستین همایش بنیادگذاری خویش را با حضور، علمای دین، دانشمندان، استادهای دانشگاه‌ها، جوانان و بانوان، نهادهای جامعه مدنی، احزاب سیاسی و شوراهای محلی برگزار کرد. این همایش که از سوی موسسان شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان راه اندازی شده بود، در دو بخش محوری تشکیل جلسه داد. 
بخش نخست همایش اختصاص یافته بود به معرفی، اهداف، ضرورت ایجاد شورا و مواضع شورا نسبت به تشکیل به اصطلاح حکومت وحدت ملی و سیاست‌های فرهنگ ستیزانه و تاجیک ستیزانۀ بعضی حلقات معین در کاخ ریاست جمهوری و... و هم چنان بیان تاریخچه زبان و تحول زبان فارسی و هویت تاجیکی در تمدن خراسان زمین و استحاله این فرهنگ و زبان در تکوین تمدن‌ها و امپراتوری‌های آسیایی. هم چنان خوانش پیام‌ها، تبریکات و تقدیر نامه‌ها از طرف نهاد‌ها و شوراهای محلی در پیوند به ایجاد شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان و منشور عمومی، اساس نامه و برنامه. در بخش دوم این همایش که اختصاص یافته بود به ساخت بندی و کالبد بندی شورا و معرفی دبیرهای شورا و خوانش و رای گیری در پیونده به منشور عمومی، برنامه و اساس نامه و هم چنان گزینش شورای موسسان و تعیین نمایندهای ولایت‌ها و معرفی نماینده‌های ولایت‌ها به اعضای رهبری شورا و... از این دست مسایل در بخش دوم همایش بحث و تبادل نظر شد که از ساعت یک ونیم تا چهار بجه عصر ادامه داشت. 
بخش نخست همایش: 
همایش بزرگ شورای موسسان، راس ساعت ده پیش از چاشت با تلاوتی از کلام الله مجید آغاز شد و به ادامه آن، گرداننده برنامه آقای رادمنش، همایش را به گونه فشرده معرفی کرده و از آقای عبدالحی مرام یک تن از مورخین کشور و هم چنان اعضای شورای موسسان دعوت نمودند که مهمانان را خوش آمدید گویند، به تعقب آن دکتر لطیف پدرام عضو مجلس نمایندگان و یکی از اعضای رهبری شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان، روی ضرورت ایجاد شورا، اهداف و برنامه‌های دراز مدت و کوتاه مدت شورا صحبت نموده و در ادامه به تحلیل جامعه‌شناختی وضع سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور پرداخته و فرایند تشکیل ساخت‌های قدرت را در بدنه سیاست سلطنتی و استبداد مرکزی به تحلیل گرفته و اشاره کردند که، افغانستان کشوری است که از زمان تشکیل حاکمیت‌های استبدادی حول تفکر عشیره‌ای تا این دم، مناسبت‌های قدرت سیاسی را به گونه تک بعدی و تک قومی پایه ریزی کرده است و این حاکمیت‌های عشیره‌ای که برمناسبت‌های قبیله‌ای تعریف شده‌اند تفکر فاشیستی و شوونیستی را به بار آورده است که بسیاری از شهروندان کشور ما نتوانسته‌اند از حقوق شهروندی اولیه‌ای برخوردار باشند. پدرام در ادامه به حرکت‌های فاشیستی و شوونیستی حاکمیت‌های مستبد مرکزی اشاره کرده و گفتند که: «فاشیسم این قدر گردن زده که تیغش کند شده است» او هم چنان از مبارزان ملی و جنبش‌های عدالت خواهی میهنی یاد نموده و گفتند: ما نبایست مبارزه‌ها و جان نثاری‌های مبارزین راه حق و آزادی هم چون: استاد برهان الدین ربانی، فرمانده مسعود قهرمان ملی کشور، محمد طاهر بدخشی، مولانا بحرالدین باعث، حفیظ پنجشیری، مجید کلکانی و بسا مبارزان و شهیدان آزادی در این مسیر که برای عدالت ملی و دادخواهی قربانی شده‌اند که ما تا اینجای کار رسیده‌ایم فراموش کرد و این‌ها برای همین مبارزه‌ها نیست و نابود شده‌اند. پدرام هم چنان در پایان سخنرانی‌اش وضع سیاسی و موقعیت و جایگاه تاجیکان و بقیه اقوام را در ساختار سیاسی قدرت تحلیل جامعه‌شناختی نموده و پرسیدند که حالا بایست این گونه پرسش را مطرح کرد که جایگاه بقیه اقوام در ساختار سیاسی قدرت در کجا است؟ و بایست به این پرسش و بقیه پرسش‌ها پاسخ علمی و کار شناسیک داد، تا بتوانیم به عدالت ملی و آزادی میهنی برسیم و رسیدن به چنین آرمانی که همۀ شهروندان کشور از حقوق سیاسی و شهروندی برخوردار باشند بایست ساختار متمرکز قدرت سیاسی را تغییر داد و گام گذاشت به یک ساختار سیاسی غیر متمرکز که همۀ شهروندان بتوانند از حقوق شهروندی و مشارکت سیاسی مساویانه برخوردار باشند. 
در ادامۀ این همایش استاد سیدالرحیم هاشمی، یکی از اعضای موسسان شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان، مواد اولیه منشور عمومی شورا را به خوانش گرفتتند که به استقبال گرم حاضرین در همایش روبرو گردید. به تعقب آن استاد غلام محمد محمدی روی تحول و دگرگونی زبان فارسی در تمدن‌های آسیای صحبت نموده و اشاره کردند که زبان فارسی یک زبان بین الاقوامی است و زبان پارسی دری زبان یک تمدن و یک تفکر است که بسیاری از اندیشمندان را در دامن خود پرورش داده است. در پایان بخش نخست همایش، نماینده ولایت بدخشان مولوی برهانی پیام همبستگی و هم دلی مردم بدخشان را به اعضای حاضر در همایش پیشکش کرده و گفتند که ما همیشه در پهلوی شما خواهیم بود و برای عدالت و دادخواهی مبارزه خواهیم کرد، به تعقب آن آقای کرامت الله کرامت نمایند ولایت پکتیا به نمایندگی از تاجیکان پکتیا صحبت نموده و اشاره کردند که تاجیکان مرکز و شمال کشور نبایست ما را از چشم خود دور بی اندازند. به این ادامه پیام‌های همبستگی و هم دلی نماینده‌ها ولایت‌ها داک‌تر راضیه فیروزی یک تن از بانوان فعال پیام تبریکی خویش را در پیوند به ایجاد شورا به خوانش گرفته و اعلام حمایت و هبستگی و همکاری نمودند و بخش نخست همایش با دو آیه مولانا جمال الدین یکی از اعضای شورای علمای بدخشان پایان یافت. 
بخش دوم همایش: 
بخش دوم همایش به ساعت یک ونیم پس از چاشت آغاز شد، در نخست آقای هاشمی صورت جلسه را به حاضرین معرفی نموده و نماینده‌های ولایت‌ها از سوی مسوول تدارکات محمد طاهر انصار معرفی شده و جلسه رسما آغاز شد. بخش دوم همایش که اختصاص یافته بود بحث و رای زنی و تبادل نظر روی مواد اولیه منشور، اساس نامه و برنامه شورا و هم چنان گزینش ۵۶ تن از موسسان شورای عالی موسسان شورا و ایجاد دبیرخانه‌های رهبری و کمیته‌های کاری شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان صورت گرفت. 
آقای هاشمی به توضیح این موارد بالا پرداخته و منشور، برنامه و اساس نامه را ماده وار به حاضرین در جلسه قرائت نموده و روی هر ماده بحث وتبادل نظر صورت گرفته و در پایان منشور در ۱۶ ماده، برنامه در ۲۰ ماده و اساسنامه در ۳۴ ماده از سوی اعضای حاضر در جلسه در یک فضای دموکراتیک رای گیری شده و تایید گردید. هم چنان روی نشانی (آرم) شورا و گزینش رنگ‌ها بحث شد که انتخاب نشانی به جلسه بعدی محول گردید. بخش دوم همایش با جمع بندی همه جانبه دکتر لطیف پدرام به پایان رسید و ایشان اشاره کردند که شورا بایست رهبری‌اش گروهی و شورای باشد و نبایست یک فرد در راس رهبری شورا قرار بگیرد، و رهبری شورا باید گروهی باشد هم به دلیل دموکراتیک بودن مساله و هم به دلیل اینکه هیچ کس نتواند از تربیون این شورا خدای ناخسته استفاده سوءنمایید. و هم چنان اشاره کرد که تا یک هفته دیگر بایست اعضای موسسان شورا گزین و برای وزارت دادگستری پیشنهاد گردد تا شورا رسما مجوز قانونی‌اش را بدست آرد. همایش راس ساعت چهار عصر به پایان رسید و از تمام تاجیک تباران سراسر کشور خواهش شد که در این مسیر برای مبارزه ملی و دادخواهی و عدالت و آزادی با ما هم کار و هم یار شوند. 
با مهر
بخش فرهنگی شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان

فرستنده: الحاج میرزا قربان محمد

/ 0 نظر / 71 بازدید