رویداد غم انگیز

رویداد غم انگیز ! احساس و عواطف مادری در تمام موجودات زنده روی کره زمین وجود دارد .در رابطه به رویداد تلخ و غم انگیز و تکاندهنده که یک واقعت عینی که در جریان صحبت از چند تن از مالداران شنیده ام ،برای اینکه همه بدانند چه جفای بزرگ در حق یک بخش از گوسفندان صورت میگرد ،در این مقال بازگو و روشنی خواهم انداخت .پوست گوسفند قره قل به ویژه نوازاد آن از لحاظ کیفیت در معاملات تجارتی و استفاده پوشاکی حایز اهمیت فروان است .در برج حوت و یا حمل گوسفندان بره خود را می زایند در چندین بهار امید یک مادر گوسفند قره قل جگر گوشه خویش را می زایده و نوزاد آنرا که حتی اجازه استشمام برایش داده نمی شده از نزدش می گرفتند باقصاوت بی رحمی آنرا می کشتند ،مادر به هر سو دوان ، دوان با نگاه های مضطرب و پریشان و صدای گرفته وبا چشمان از حدقه بیرون نوزاد خود را می پالد صدا می زند ،چه قدر درد آور است .در یک بهار امید دیگر این مادر سوخته دل به امید به دنیا آوردن بره اش ،و شنیدن صدای کودکانه این نوزاد انتظار می کشد. چرخش زمان با سرعت به دوران انتظار پایان بخشیده و گوسفند بره خویش را می زاید .کمین گرفته گان به سرعت وبرق آسا خود را نزد گوسفند می رسانند و بره را با بی رحمی از نزدش گرفته وزیر گلویش تیغ می کشند در این اثنا گوسفند با چشمان مملو از ترس و وحشت این صحنه دلخراش و غم انگیز را نگاه می کند اشک از چشمان سوگو ارش جاری گردیدی بایک صدای مهیب ، خود را بر زمین زده بخاطر از دست دادن بره اش جان میدهد

محمد هاشم رستمیان

/ 0 نظر / 46 بازدید