محمود کرزی: احمدشاه بابا یک رهزن بود

سایت بینوا در مطلبی تحت
عنوان “محمود کرزی به احمد شاه بابا به چشم یک رهزن نگاه می‌کند” به جزییات
دیدار شماری از استادان افغان با محمود کرزی، برادر رئیس جمهور افغانستان
پرداخته است.
رحمتی،
نویسنده این مطلب آورده که محمود کرزی در بخشی از سخنانش خطاب به مهمانانش
گفته است: “پشتونها برای سیصدسال گذشته بر دیگر اقوام ظلم و استبداد
کردند، آنها را غارت کردند، و همیشه افغانستان را در اختیار خارجی ها قرار
دادند. پشتونها این کشور را به جای پیشرفت با بحران مواجه ساخته اند.”
 
به گفته نویسنده سایت بینوا، محمود کرزی همچنین گفته
است:‌ “بیایید حقیقت را بگوییم. احمدشاه بابا یک رهزن بود که همیشه به هند
حمله می کرد و بودجه زمستان خود را بدست می‌آورد. امان الله هم افغانستان
را ازاد نکرد. افغانستان همیشه تحت اشغال بوده است. بیایید به نسلهای جدید
حقیقت را بگوییم که ما یک قوم ظالم هستیم.”
 
نویسنده
این مطلب به جزییات این دیدار هم اشاره کرده است. رحمتی نوشته است که در
روز آخر سمینار (آموزشی استادان دارالمعلمین) یکی از استادان پیشنهاد کرد
که برای بحث در مورد آینده افغانستان با محمود کرزی دیدار کنند.
 
رحمتی
این استادان را “اکثرا مردم پاک و وطن‌دوست”‌ معرفی کرده است و می‌گوید
زمانی که آنها به خانه محمود کرزی در منطقه شیرپور رفتند، “طبق رسم و
عنعنات وطن” کفشهای خود را قبل از ورود به مهمانخانه او از پا کشیدند.
نویسنده می‌نویسد استادان تعجب کردند که محمود کرزی، میزبانشان، با کفش
وارد شد.
 
نویسنده سایت بینوا
می‌گوید آقای کرزی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوالات استادن در
رابطه با پشتونها و رهبری آنها در آینده گفته است: “برای من مهم نیست که
پشتون در قدرت باشد. بیایید که به دیگر اقوام هم موقع بدهیم. آنها هم حق
زندگی داشته باشند، آزاد باشند و حکومت بکنند و برای زبان و مردم خود خدمت
بکنند. بیایید دیگر خود را بازی ندهیم که فرزندان احمدشاه بابا یا میرویس
نیکه هستیم.”
 
این اظهارات
محمود کرزی ظاهرا با شگفتی مهمانانش روبرو شده است. رحمتی نویسنده این مطلب
در توصیف آن نوشته که این سخنان آقای کرزی “موی را بر تن استادان سیخ
کرد.”
 
محمود کرزی در مورد
مسئله دیورند نیز صحبت کرده و گفته است: “ما باید با پاکستان مسئله دیورند
را حل کنیم.  مردم آن طرف دیورند به درد ما نمی‌خورند. ما به هر چیز
پاکستان نیاز داریم.”
 
یکی از
استادان در واکنش به این اظهارات، با لحنی جدی به محمود کرزی گفته است:
“شما هم پاک نیستید و علیه شما اتهاماتی در رابطه با کابل بانک وجود
دارد.”‌
 
اما آقای کرزی، مطابق به گزارش نویسنده این مطلب، از بحث در این مورد طفره رفته است.
 
رحمتی
نویسنده این مطلب در سایت بینوا تاکید کرده است که مستندات این دیدار و
سخنان محمود کرزی نزد آنها موجود است. با اینحال منبع خبری دیگری تاکنون به
صورت مستقل این دیدار و سخنان آقای کرزی را تایید نکرده است.
 
 
فرستنده: الحاج میرزا قربان محمد
/ 0 نظر / 10 بازدید