ژئو استراتژیست هندی: تجزیه افغانستان اجتناب ناپذیر است!

با گسترش دامنه ی خشونت ها در
افغانستان و کلید خوردن مرحله ی تازه ای از طرح انگلیسی با همراهی
آمریکا برای بازگرداندن طالبان به قدرت، بسیاری از کارشناسان داخلی و بین
المللی از طرح تجزیه ی افغانستان سخن گفته اند.
Brahma
 Chellaney یکی از استادان مطالعات استراتژیک هند با نوشتن مقاله ای در
مورد نوشته است که تجزیه ی افغانستان امری اجتناب ناپذیر است. او می گوید
تجزیه ی نرم افغانستان بهتر از تجزیه ی سخت آن در آینده است که طالبان قرون
وسطایی با حاکمیت ترور به قدرت برگردند. از سویی پشتون های جنوب و شرق
افغانستان در نهایت به دنبال ادغام با پشتون های پاکستانی برای تشکیل
پشتونستان بزرگ می باشند و از سوی دیگر گروه های قومی دیگر در افغانستان از
جمله تاجیک ها، اوزبیک ها و هزاره ها ادامه ی حکومت خودکامه ی پشتون ها را
بر نمی تابند. 
 
درهمین حال صالح رییس سابق سازمان جاسوسی افغانستان موسوم به ریاست امنیت

ملی نیز در صفحه ی فیسبوک خود نوشته است که دفتر طالبان در قطر نسخه ای
برای تجزیه افغانستان است. او می نویسد می شنویم که شاید پرچم طالبان و هم
لوحه امارت آنها دوباره برداشته شود اما به یقین فرود آوردن پرچم طالبان و
لوحه دفتر شان طی کدام مراسم با همان شکوهی که بر آفراشته شده بود نخواهد
بود. از دید سیاسی – ذهنی و روانی صدمه یی را که افغانستان باید نمیدید –
متاسفانه دید. نتیجه سیاست تضرع آقای کرزی – هویت سازی های کاذب به دشمن که
گویا این ها ریشه در خاک خود ما دارند و این یا آن نتیجه اش همین فاجعه
است که عمیقتر و بزرگتر میشود. بزرگترین دستاورد افغانستان در ۱۲ سال گذشته
که همانا دولت با مشروعیت بود دیروز تحت سوال و تهدید بنیادی قرار گرفت.

در سال های اخیر بحث تجزیه ی افغانستان به عنوان یکی از گزینه های مهم پایان
دادن به خشونتی که بیش از دو قرن در این سرزمین روان می باشد بصورت جدی در
محافل سیاسی و در افکار عمومی طرح شده است.

فرستنده: الحاج میرزا قربان محمد

/ 1 نظر / 28 بازدید
الهه(دختری از دیار بدخشان)

سلام دوست عزیز وبلاگ پر محتوایی داری.این ادرس وبلاگ منه(elahemohammadi0093.blogfa.com)با عنوان:دختری از دیار بدخشان.اگر مایل بودی می تونیم با هم تبادل لینک کنیم. تشکر[گل]