روی ایجاد پوهنتون مشترک افغان-انگلستان بحث صورت گرفت

20حوت وزارت تحصیلات عالیروی ایجاد پوهنتون مشترک افغان-انگلستان بحث صورت گرفت

 

روی ایجاد پوهنتون مشترک افغان-انگلستان بحث صورت گرفت

وزیر تحصیلات عالی در حاشیه کنفرانس بین المللی جهانی شدن تحصیلات عالی با وزیر تحصیلات عالی و تحقیق کشورانگلستان  و
رئیس بریتش کنسل روی ایجاد پوهنتون مشترک افغان-انگلستان و تسریع روند و
حمایت تدریس به زبان انگلیسی در پوهنحی های طبی، انجنیری و زراعت تاکید
ورزیدند.

پوهاند دوکتور عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی که در کنفرانس
بین المللی کوینگ گولوبل 2013 تحت عنوان جهانی شدن تحصیلات عالی و ایجاد
سیستم واحد در جهان از طرف مؤسسه بریتش کنسل کشور انگلستان در شهر دوبی
برگزار گردیده بود اشتراک نمود.

 در
این کنفرانس بین المللی وزیر تحصیلات عالی روی موضوع کشور های بعد از جنگ،
تاثیرات جنگ، چگونگی سیستم تحصیلات عالی و تقویت رشد تحصیلات عالی
افغانستان به اشتراک کننده گان کنفرانس بین المللی معلومات داده و توجه
اشتراک کننده گان را معطوف نمود.

پوهاند
عبید ضمن اشاره به رشد تحصیلات عالی در افغانستان از وزیر تحصیلات عالی
انگلستان و رئیس بریتش کنسل تقاضا نمود تا پوهنتونی را به کمک کشور متبوع
اش بنام افغان- انگلستان در مطابقت به استندرد های علمی آن کشور در
افغانستان تاسیس نماید.

همچنان وزیر تحصیلات عالی از رئیس مؤسسه بریتش کنسل خواست تا در تدریس زبان انگلیسی پوهنحی های طبی، انجنیری و زراعت را حمایت نماید.

  باالمقابل
دیوت ولت وزیر تحصیلات عالی و تحقیق انگلستان و مارتین دیوتسون رئیس بریتش
کنسل این فراخوان وزیر تحصیلات عالی را پیشنهاد خوب و مفید خوانده وعده
سپرد تا در مورد هردو موضوع حمایت شان ر ا ابراز نمایند.

   هکذا در این ملاقات روی سایر همکاری ها در بخش تحصیلات عالی صحبت نموده به تحکیم ارتباطات شان در زمینه تاکید ورزیدند.

  گفتنی
است که در این کنفرانس بین المللی از هشتاد کشور جهان در حدود یکهزار تن
دانشمدان، اساتید و مسوولین تحصیلات عالی کشور های جهان اشتراک نموده
بودند.

همچنان
در حاشیه کنفرانس، وزیر تحصیلات عالی با وزیر تحصیلات عالی کشور مصر و
سایر کشور ها روی گسترش همکاری های دو جانبه در بخش تحصیلات عالی بحث
نمودند.

/ 0 نظر / 22 بازدید